Walcowanie blach i siatek zgrzewanych

Walcujemy blachy o maksymalnej grubości 5mm i długości 3m oraz siatki zgrzewane z drutu grubości do 5mm i długości do 2m.

Wycinanie laserowe